Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Aktualności

Obsługa wózka widłowego (jezdniowego) z egzaminem UDT

Celem nauczania na kursie jest przygotowanie uczestników kursu do samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym, bezpiecznej obsługi, wymiany butli gazowych w wózkach. Nabycie umiejętności w/w zakresie mających na celu uzyskanie uprawnień z urzędu dozoru technicznego

 

wózek

NASZE ATRYBUTY:

  • posiadamy własny plac manewrowy
  • szkolimy wg programu zatwierdzonego przez UDT
  • gwarantujemy naukę jazdy wózkiem przez doświadczonego instruktora
  • szkolimy na własnym wózku widłowym
  • oferujemy kompleksowe szkolenie teoretyczne

 

 

Koszt szkolenia: 1000 zł/os

Planowany termin szkolenia: kwiecień/maj 2023 r.

 

Rekrutacja na szkolenie:

telefon: 87 643 52 53
mail: augustow@zdz.bialystok.pl