Augustów

Ośrodek Kształcenia

Szkolenia

Baza Szkoleniowa

Ośrodek mieści się przy ul. Tytoniowej 10. Obiekt będący własnością ZDZ w Białymstoku to budynek o powierzchni 422,6 m2. W nowoczesnym przystosowanym do potrzeb dydaktycznych budynku znajduje się: 6 sal wykładowych, pracownia komputerowa wyposażona w 15 zestawów komputerowych, pomieszczenia biurowo-administracyjne, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze.

Budynek posiada wysoki standard użytkowania, zgody z obowiązującymi wymogami i przepisami z zakresu bhp i ppoż. Sale dydaktyczne wyposażone są w pomoce audiowizualne (dvd, tv, magnetowidy, projektor multimedialny) oraz standardowe umeblowanie potrzebne do realizacji zajęć szkoleniowych różnego typu.

Znajdź Szkołę lub ośrodek