Augustów

Ośrodek Kształcenia

O ośrodku

Ośrodek Augustów

Ośrodek mieści się przy ul. Tytoniowej 10. Obiekt będący własnością ZDZ w Białymstoku to budynek o powierzchni 422,6 m2. W nowoczesnym przystosowanym do potrzeb dydaktycznych budynku znajduje się: 6 sal wykładowych, pracownia komputerowa, pomieszczenia administracyjne – do obsługi klientów, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze.

Budynek posiada wysoki standard użytkowania, zgody z obowiązującymi wymogami i przepisami z zakresu bhp i ppoż. Sale dydaktyczne wyposażone są w pomoce audiowizualne (dvd, tv, magnetowidy, projektor multimedialny) oraz standardowe umeblowanie potrzebne do realizacji zajęć.

Przy realizacji szkoleń zawodowych Ośrodek współpracuje z wypróbowaną i stabilną kadrą dydaktyczną, posiadającą stosowne wykształcenia i doświadczenie zawodowe. Kadry jest systematycznie oceniane zgodnie z procedurą ISO.