Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Aktualności

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV

KURS UMOŻLIWIAJĄCY UZYSKANIE
ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI
GRUPA I

indeks

 

Cel szkolenia elektrycznego

Szkolenie ma na celu przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

 

Uczestnicy kursu

Uczestnikiem kursu „Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1 kV” może być osoba, która:

- ma ukończone 18 lat
- zajmuje się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznychh
- chce zdobyć lub odnowić uprawnienia elektryczne SEP do 1kV

 

Koszt szkolenia: w załeżności od ilości osób

Planowany termin szkolenia: lipiec/sierpień 2023 r.

 

Rekrutacja na szkolenie:

telefon: 87 643 52 53
mail: augustow@zdz.bialystok.pl