Augustów

Ośrodek Kształcenia

O ośrodku

Szkolenia Powiatowych Rad Zatrudnienia

Unikalny obszar naszej działalności to szkolenia dla członków Powiatowych Rad Zatrudnienia. Dokładamy wszelkich starań aby nasze bogate doświadczenie w tej dziedzinie znalazło odzwierciedlenia w organizacji szkoleń krajowych i zagranicznych. Nową wiedzę z ZDZ zdobyło około 260 osób. Organizowaliśmy m.in. szkolenia o tematyce:

  • „Innowacyjne narzędzia aktywizacji lokalnego rynku pracy wynikające z realizacji projektów i możliwości Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”, maj 2012r., Kazimierz Dolny
  • „Rozwiązywanie problemów bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kontekście partnerstwa regionalnego i ponadnarodowego”, lipiec 2010, Zamość- Lwów
  • „Dialog i współpraca publicznych służb zatrudnienia z powiatowymi radami zatrudnienia w realizacji polityki rynku pracy – doświadczenia krajowe i zagraniczne”, Litwa – Druskienniki, kwiecień 2010r.
  • „Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia w kontekście instrumentów aktywizacji zawodowej”, Litwa – Druskienniki, listopad 2009r.
  • „Zadania i polityka powiatowych rad zatrudnienia w kontekście promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy.”, kwiecień 2010, Ciechocinek
  • „Rola i zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Programy realizowane przez litewskie służby zatrudnienia i wymiana doświadczeń”, Litwa, maj 2009r.
  • „Szkolenie Powiatowych Rad Zatrudnienia w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, sierpień 2008r.
  • „Rola i zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia w świetle Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”, wrzesień 2009r.
  • „Najlepsze praktyki w działalności urzędów pracy w zakresie realizacji projektów EFS w Polsce i na Litwie”, Litwa, czerwiec 2009r.
  • „Rola i zadania Powiatowych Rad Zatrudnienia. Programy rynku pracy. Programy realizowane przez litewskie służby zatrudnienia i wymiana doświadczeń”, Listopad 2008, Litwa

Poniżej zamieszczamy najciekawsze, naszym zdaniem, referencje.

W związku z organizacją szkoleń dla członków Powiatowych Rad Zatrudnienia zapraszamy do kontaktu z Sekcją Projektów tel. 85 742 41 51.