Augustów

Ośrodek Kształcenia

O ośrodku

Konferencje

Organizujemy, przygotowujemy merytorycznie oraz obsługujemy konferencje zarówno krajowe jak i zagraniczne, w tematyce związanej z edukacją, rynkiem pracy, promocyjne. Do chwili obecnej, w konferencjach organizowanych przez ZDZ uczestniczyło niemal 1000 osób. Nasze konferencje to wyróżniająca się forma, niekonwencjonalna tematyka i ani minuty nudy.

Na przestrzeni ostatnich trzech lat zorganizowaliśmy spotkania dotyczące następujących obszarów tematycznych:

  • „Aktywizacja obszarów wiejskich w woj. podlaskim” – cykl 7 konferencji Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, wrzesień – październik 2011r.
  • „Wymiana doświadczeń na temat niestandardowych sposobów przeciwdziałania bezrobociu” – konferencja w ramach partnerstwa lokalnego Powiatowych Rad Zatrudnienia z Kolna Łomży i Zambrowa, maj 2011 Szklarska Poręba
  • „Sztuka outplacementu”, konferencja w ramach projektu „Kompleksowe wsparcie adaptacyjne dla osób zagrożonych utratą pracy lub zwolnionych”, marzec 2011r., Białystok
  • „Szkolenia doskonalące kadry kierownicze i wykonawcze Podlasia”- konferencja podsumowująca rezultaty projektu, luty 2011r., Białystok
  • „Nowoczesne technologie informatyczne dla Edukacji” partnerska z IBM – wrzesień 2010r. Białystok
  • „Inwestycje w ludzi jako czynnik łagodzący skutki kryzysu – polsko-litewskie forum wymiany doświadczeń” – skierowana do dyrektorów urzędów pracy, luty 2010r., Augustów
  • „Rozwiązywanie problemów bezrobocia i aktywizacji zawodowej w kontekście partnerstwa regionalnego i ponadnarodowego”, grudzień 2009, Druskienniki, Wilno/ Litwa
  • Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy, luty 2009
  • „Potencjał – szkolenia doskonalące dla zatrudnionych w regionie” - konferencja podsumowująca rezultaty projektu, czerwiec 2009r, Białystok

Potwierdzeniem powyższych słów są opinie naszych klientów wyrażone w wielu referencjach, za które serdecznie dziękujemy. Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi zamieszczonymi poniżej oraz skorzystania z naszych usług.

W związku z organizacją konferencji zapraszamy do kontaktu z Sekcją Projektów tel. 85 742 41 51.