Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Aktualności

HDS - Obsługa żurawi przenośnych

 

HDS - OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH 18

Kurs daje uprawnienia do operowania hydraulicznym dźwigiem samochodowym. Kurs kończy się egzaminem, a po zdanym egzaminie przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego otrzymuje się uprawnienia HDS. Kurs HDS przeznaczony jest dla kierowców zawodowych i prywatnych właścicieli firm usługowych i transportowych, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje o możliwość załadunku.


Cel kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

Celem kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych, oraz zapoznanie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi żurawi i ich otoczenia oraz właściwe ich stosowanie w każdej sytuacji.


Wymagania do rozpoczęcia kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

  • ukończone 18 lat
  • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego  do wykonywania badań profilaktycznych

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU: 16.08.2021 r.

Czas trwania szkolenia kursu HDS – operator żurawi przeładunkowych:

Kurs HDS – operator żurawi przeładunkowych obejmuje 25 godzin zajęć teoretycznych i 10 godzin zajęć praktycznych


Kontakt

OKZ Augustów, ul. Tytoniowa 10,

tel. 87 643 52 53, e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl