Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Aktualności

PILNE - EGZAMIN - WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ

gazJUŻ JUTRO EGZAMIN WERYFIKACJA UPRAWNIEŃ SEP 11.06.2021 godz. 15.30

 GRUPA 1
  GRUPA 2 
  GRUPA 3

 

 

Egzamin odbędzie się 11.06.2021 o godz. 15:30

przed Energetyczną Komisją Kwalifikacyjną nr 379 działającą przy ZDZ w Białymstoku działającą zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

Wnioski o sprawdzenie kwalifikacji

Grupy Dozór Eksploatacja
Grupa I docDozór docEksploatacja
Grupa II docDozór docEksploatacja
Grupa III docDozór docEksploatacja

Zapisy i informacje: