Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Aktualności

Specjalista ds. kadr i płac

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu

"Specjalista ds. kadr i płac"

kadry i place      Szkolenie przygotowywuje do samodzielnego wykonywania obowiązków

             w charakterze pracownika do spraw kadrowych i płacowych.

 

Program szkolenia – Specjalista ds. kadr i płac

- składki ZUS i zasiłki z ubezpieczenia społecznego.
- podatek dochodowy od osób fizycznych
- prawo pracy
- dokumentacja i ewidencja kadrowa
- obliczanie wynagrodzeń, podatki, składki
- obsługa programu "Płatnik" i programu kadry i płace

Zapewniamy sprzęt oraz materiały dydaktyczne.

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym.

Po zdaniu egzaminu wewnętrznego kursanci otrzymają zaświadczenie wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  z 2014r. poz. 622).

Więcej informacj i zapisy:

OKZ w Augustowie ul. Tytoniowa 10 ,

tel./fax: 87 643 52 53;  tel. 87 643 16 92;  e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl