Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Aktualności

Obsługa żurawi przenośnych

zuraw

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

"OBSŁUGA ŻURAWI PRZENOŚNYCH"

JUŻ WE WRZEŚNIU ROZPOCZYNAMY

PIERWSZE ZAJĘCIA!

 

W programie kursu:

  •  Ogólne wiadomości o żurawiach przenośnych                 
  •  Budowa zurawi przenośnych
  •  Obsługa żurawi przenośnych                                                   
  •  Wiadomośći o dozorze technicznym  
  •  Bezpieczeństwo i higiena pracy                                               
  •  Zajęcia praktyczne

Szkolenie kończy się egzaminem państwowym przed komijsa UDT Białystok

Zainteresowani udziałem w kolejnych edycjach szkolenia winni posiadać badania lekarza medycyny pracy.


Więcej informacji i zapisy:

OKZ Augustów, ul. Tytoniowa 10,

tel: 87 643 52 52; 87 643 16 92; e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl