Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

"Pomagamy zwalnianym"


POMAGAMY ZWALNIANYM

Projekt skierowany jest do pracowników zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

baner3
Oferujemy:

1. Doradztwo zawodowe

2. Poradnictwo psychologiczne - Warsztaty "Gotowość do zmian"

3. Opiekę mentorską

4. Szkolenia zawodowe

5. Staże

 

Więcej nt. projektu pod numerem telefonu 87 643 52 53

Zapraszamy do Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Augustowie