Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Palacz kotłów C.O. opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym

palacz kotlow centralnego ogrzewania1      

Zapraszamy na szkolenie

"Palacz kotłów centralnego ogrzewania paliwem stałym, ciekłym i gazowym"

Termin rozpoczęcia 9 styczeń 2017r.

 

 

 

 

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Augustowie prowadzi nabór na kurs:

"Palacz kotów centralnego ogrzewania paliwem stałym, ciekłym i gazowym" - termin rozpoczęcia zajęć: 9 styczeń 2017

W programie szkolenia:

  • Wybrane zagadnienia z techniki cieplnej
  • Paleniska rusztowe i kolorowe
  • Paliwa stałe, ciekłe  i gazowe - przebieg procesu spalania
  • Budowa kotłów wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi
  • Zasady eksploatacji kotłow i urządzeń pomocniczych
  • AKP i automatyka
  • BHP i przepisy przeciwpożarowe
  • Zajęcia praktyczne

Termin rozpiczęcia zajęć: 9 styczeń 2017 r.

Kurs kończy się egzaminem na uprawnienia energetyczne  - gr II "urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne - przed komisją  Energetyczną ZDZ Białystok

Więcej informacji i zapisy:

OKZ Augustów ul.Tytoniowa 10,

tel.87 643 52 53; 87 643 16 92

e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl