Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Aktualności

Drwal - operator pilarki

drewal

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne dot. szkolenia

"DRWAL - OPERATOR PILARKI"

 

10 września (poniedziałek) o godz. 15.00

Miejsce: ZDZ Augustów ul. Tytoniowa 10.

ZAPRASZAMY

 

 

Program szkolenia obejmuje:

  • Wiadomości ogólne
  • Zasady pracy pilarką do prac leśnych przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej
  • Zajęcia praktyczne - ćwiczenia treningowe
  • Zajęcia praktyczne.

Szkolenie obejmuje 30 godzin teoretycznych realizowanych w Naszym Ośrodku oraz 80 godzin zajęć praktycznych realizowanych na zrębie.

Osoba uczestnicząca w szkoleniu winna posiadać aktualne orzeczenie lekarza przemysłowego (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu - drwala

Więcej informacji i zapisy:

OKZ Augustów, ul. Tytoniowa 10,

tel. 87 643 52 53; 87 643 16 92 e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl