Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Aktualności

Drwal - operator pilarki

drewal

Zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie

"DRWAL - OPERATOR PILARKI"

 

 Termin szkolenia: październik - LISTOPAD 2019r

Miejsce: ZDZ Augustów ul. Tytoniowa 10.

ZAPRASZAMY

 

 

Program szkolenia obejmuje:

  • Wiadomości ogólne
  • Zasady pracy pilarką do prac leśnych przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej
  • Zajęcia praktyczne - ćwiczenia treningowe
  • Zajęcia praktyczne.

Szkolenie obejmuje 20 godzin teoretycznych realizowanych w Naszym Ośrodku oraz 90 godzin zajęć praktycznych realizowanych na zrębie.

Osoba uczestnicząca w szkoleniu powinna posiadać aktualne orzeczenie lekarza przemysłowego (medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu - drwala

Więcej informacji i zapisy:

OKZ Augustów, ul. Tytoniowa 10,

tel. 87 643 52 53; 87 643 16 92 e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl