Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Aktualności

Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym

wózki jezdnioweOKZ Augustów zaprasza wszystkich chętnych

na szkolenie

"Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym".

 

 

 

Zakres tematyczny szkolenia z obsługi wózków obejmuje:

typy stosowanych wózków jezdniowych, budowę wózka, czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami, czynności operatora w czasie pracy wózkami, wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, wiadomości z zakresu bhp, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczną naukę jazdy

Założeniem szkolenia z obsługi wózków jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym oraz bezpiecznej obsługi/wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia.

Wymagania stawiane kandydatom na operatora wózków jezdniowych:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe (8 lat)/gimnazjalne,
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem, o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka jezdniowego.

Czas trwania kursu obsługi wózków jezdniowych:

35 godz., w tym: 10 godz./os. praktycznej nauki jazdy wózkiem

 Dodatkowo dla zainteresowanych na zakończenie kursu organizowane są egzaminy zewnętrzne UDT

Więcej informacj i zapisy:

OKZ w Augustowie ul. Tytoniowa 10 ,

tel./fax: 87 643 52 53;  tel. 87 643 16 92;  e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl