Augustów

Ośrodek Kształcenia

Aktualności

Szerokie Horyzonty - staże za granicą

horyzonty baner4

Wyjedź na staż i zdobądź międzynarodowe doświadczenie!
Szukasz pracy? Chcesz wrócić do nauki?
Zapraszamy do projektu osoby w wieku 18-35 lat, które nie uczą się oraz są bezrobotne min. 6 miesięcy/12 miesięcy

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  •  jest w wieku 18-35 lat,
  •  zamieszkuje na terenie województwa podlaskiego lub warmińsko - mazurskiego (podregionu ełckiego),
  •  nie pracuje lub jest bezrobotna,
  •  osoba, która kształciła się w jednej z branż: gastronomicznej i hotelarskiej, fryzjerskiej i kosmetycznej lub opieki nad osobami zależnymi.

 FAZY PROJEKTU - REALIZOWANE W 3 CYKLACH


1. Rekrutacja uczestników

Etap 1 - weryfikacja formalna (spełnienie kryteriów grupy docelowej) oraz ocena kompetencji językowych i wstępna ocena motywacji i predyspozycji
Etap 2 - weryfikacja merytoryczna (rozmowy kwalifikacyjne i testy), ocena predyspozycji, motywacji i posiadanych kompetencji.

2. Przygotowanie uczestników do mobilności

Określenie IPD dla każdego z uczestnika (śr.10h/ osoba)
Kurs językowo-kulturowe (60h kursu/os.)
Coaching indywidualny (śr.3h/ osoba)
Warsztaty psychologiczne „Ja w społeczeństwie"(16h/ grupa)
Spotkania integracyjne z mentorem grupowe i indywidulane (2 razy w miesiącu)

3. Pobyt uczestników za granicą

60-dniowe staże w zagranicznych firmach w Szwecji (40 osób), Portugalii (30 osób) i Hiszpanii (30 osób)
Kurs językowy (30h)
Zajęcia kulturowe w weekendy
Opieka mentorska

4. Wsparcie po powrocie:

Opracowanie indywidualnych strategii dla uczestników (5h/ osoba)
Indywidualne szkolenia zawodowe u lokalnych przedsiębiorców (50h/osoba)
Warsztaty „Komunikacja interpersonalna" (16h/ grupa)
Spotkania motywacyjne z mentorem (grupowe i indywidualne)

Stypendia szkoleniowe (na szkoleniach i kursie językowym) - 4zł brutto za godzinę
Zwrot kosztów dojazdu na poszczególne formy wsparcia
Zapewniona podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe w trakcie stażu zagranicznego.

Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszeniowy i regulamin udziału w projekcie.

 

Informacje, zapisy: OKZ Augustów, ul.Tytoniowa 10, tel. 87 643 52 53
e-mail: augustow@zdz.bialystok.pl

Szkolenia BHP

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Augustowie przyjmuje zapisy na szkolenia okresowe BHP:

- dla pracodBHPawców i innych osób kierujących pracownikami (16 godzin)
- dla pracowników administracyjno - biurowych (8 godzin)
- dla pracowników na stanowiskach robotniczych (8 godzin)
- dla pracowników bhp i osób wykonujących zadania tej służby (32 godziny)

 

Już w sierpniu rozpoczynamy szkolenie dla pracowników administracyjno - biurowych oraz dla pracowników na stanowiskach robotniczych.

Zapraszamy

 

Obsługa kas fiskalnych

kasa

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Augustowie zaprasza do udziału w szkoleniu

             "Obsługa kas fiskalnych"                

CZYTAJ WIĘCEJ

Księgowość wspomagana komputerem

księgowość

Zapraszamy na szkolenie

"Księgowość wspomagana komputerem"

Szkolenie skierowane jest do osób, które pragną zdobyć lub poszerzyć wiedzę z zakresu rachunkowości, księgowości lub dostosować posiadaną wiedzę do wymagań zwiazanych z informatyzacją księgowości.

CZYTAJ WIĘCEJ

Specjalista ds. kadr i płac

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu

"Specjalista ds. kadr i płac"

kadry i place      Szkolenie przygotowywuje do samodzielnego wykonywania obowiązków

             w charakterze pracownika do spraw kadrowych i płacowych.

CZYTAJ WIĘCEJ

Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia

wózkiOśrodek Kształcenia Zawodowego w Augustowie prowadzi nabór na kurs: "Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia"

W programie kursu:
1. Wiadomośći o dozorze technicznym
2. Wiadomości ogólnotechniczne związane z budową i eksploatacją wózków
3. Budowa wózków
4. Konserwacja wózków
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
6. Zajęcia praktyczne

Kurs zakończy się egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego Białystok.
Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: LUTY 2016
Informacja, zapisy: OKZ Augustów Tytoniowa 10, 87 643 52 - 53; 87 643 16 - 92; lub e-mail augustow@zdz.bialystok.pl